Heuvelstraat 103, 2530 Boechout info@equilibrium-advies.be 0470535916

Inspiratiedag

Op deze inspiratiedag willen we jouw organisatie en gemeente warm maken om ook in de komende periode samen werk te maken van vorming, leren en samenleven in jouw gemeente.
Je ontdekt  de gebruikelijke cursussen, lezingen en workshops dieVormingplus in samenwerking met jouw organisatie kan realiseren voor de inwoners van jouw gemeente.
Naast dit aanbod wil Vormingplus regio Mechelen ook creatieve en vernieuwendevormingsinitiatieven en projecten helpen opstarten, ondersteunen of promoten. Zo probeert Vormingplus het sociale weefsel in de Mechelse regio te versterken en de
culturele participatie te bevorderen.
Laat deze inspiratiedag dienen voor wat hij bedoeld is: jou inspireren!
Inschrijven via Vormingplus Mechelen